Tiedote: Isättömyyslaki pöyristyttää

On aivan käsittämätöntä, että eduskunta hyväksyi viime kaudella kiireellä rustatun, epäkohtia vilisevän äitiyslain.

Esitystä markkinoitiin monin virheellisin perustein, mm harhaanjohtavasti, että lapsella olisi heti syntymästä kaksi juridista vanhempaa ja ettei se veisi keneltäkään teoreettisestikaan isää. Paksut liberaalilasit sokaisivat monien kansanedustajien silmät eivätkä monet todellisuudessa käsittäneet, mitä kaikkea esitys käytännössä merkitsee.


Isättömyydestä on Suomessa jo sotien seurauksena ollut kokemusta kymmenillä tuhansilla ihmisillä. Isän kaipuun kipu on kova. Siitä huolimatta isättömyyttä lisätään.


Nyt hyväksytty äitiyslaki on eduskunnalta todellinen pohjanoteeraus, sillä se rikkoo erityisesti lasten perus- ja ihmisoikeuksia. Se heikentää isyyden vahvistamismahdollisuutta ja vie joukolta lapsia kokonaan isyyden vahvistamismahdollisuuden pois. Esitys huonontaa näin merkittävästi nykytilaa ja asettaa lapset eriarvoiseen asemaan. Myöskään lapsivaikutusten arviointia ei perusteellisesti tehty.


Esitys tuo synnytykseen perustuvan äitiyden ja adoptioäitiyden lisäksi lakiin hämmentävän käsitteen, äitiyden, johon pääsee ilmoitusmenettelyllä , äitiyden, jonka voi myös peruuttaa. Esitys polkee myös isyyttä ja muuttaa myös isyyden käsitteeksi, josta voidaan luopua toisen naisen hyväksi. Tämä ei ole lasten, ei äitien eikä isien etu.


Esitys mahdollistaa, ettei synnyttäjän, äidin tarvitsisi olla juridisesti nainen.


Esitys sisältää myös pykäliä, jotka rajoittavat äitien kanneoikeuksia, pykäliä, jotka velvoittavat lastenvalvojan nostamaan ja ajamaan kannetta toista naista kohtaan, vaikka kumpikaan naisparin osapuolista ei tätä halua eikä vaadi - siis pykäliä, joita naisparin osapuoletkaan tuskin kannattavat.


Esityksen pykälissä on ristiriitaisuuksia eikä se anna myöskään selkeitä linjauksia, millä perusteella oikeusistuimessa ristiriitatilanteissa ratkaistaisiin, kenet vahvistettaisiin, tunnustuksen perusteella toiseksi äidiksi.


Esityksen epäkohtien ja heikkouksien, lasten edun ja lasten ensisijaisten oikeuksien ja äitiyden ja isyyden vahvan merkityksen säilyttämisen vuoksi ainut oikea ratkaisu olisi ollut esityksen hylkääminen. Tarvittavat lakimuutokset olisi voitu tehdä jo olemassa oleviin lakeihin. Olen tavattoman surullinen Suomen lasten ja kaikkien äitien ja isien puolesta.


Sari Tanus

Kansanedustaja


Sari Tanus, kansanedustaja